TEL : 508521887, 501422526
Email : wertour@interia.pl                                                               
Facebook
WER- TOUR ,Organizacja Pośrednictwo Turystyczne Monika Werra

Nr konta 31124038131111001075425608

Wpis do rejestru organizatorów turystyki nr 23/08 prowadzony przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Gwarant Ubezpieczeniowy Signal Iduna nr M 207788