WPŁATY


Wpłata zadatku 500 zł stanowi o wpisaniu na listę uczestników, jednocześnie należy podpisać umowę zgłoszenia dziecka na obóz. Dokumenty dostępne na stronie www.wertour.pl u organizatora lub u wychowawców. Pozostałą kwotę tj. 1350 zł należy wpłacić do dnia 18.01.2020r. (można rozłożyć na raty)

Wpis do rejestru organizatorów turystyki nr 23/08 prowadzony przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Gwarant Ubezpieczeniowy Signal Iduna nr M 207788